Pinseleir 2020 på Sandvik

Pinseleir på Sandvik

Pinseleiren i regi av Tele-Busk krets i Atrå har vore det store målet i vår. Den måtte dessverre avlysast i år. Kvar speidargruppe måtte finne sin eigen plass innan kommunen. …