Trovassli 2021

Speidartur til Trovassli

Speidarleir på Trovassli i Øyfjell Kviteseid speidargruppe var på Trovassli sist helg. Me hadde aktivitetar både ute og inne. Takk til Normisjon for lån av huset.

Forbundsmerke NSF

Stiftingsdokument

Kviteseid MSK Stiftingsmøte Mondag 18.1.2021 kl 18:00-19:00 på Betel, Kviteseid. Til stades: Vidar Syrtveit Mikalsen, Olav Fjalestad, Knut Ove Loftstad, Ane Spikkeland Holm, Thorbjørn Skjæveland og Hans Kristian Aabø Dette …