Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Joleavslutning

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Kviteseid misjonskyrkje, Betel Dalanvegen 8,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Førebuing til padletur.

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Me ynskjer nye aspirantar velkomne.

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Speidarplassen Hommanvegen 26,Kviteseid,Norge

Troppsmøte

Kviteseid misjonskyrkje, Betel Dalanvegen 8,Kviteseid,Norge

Joleavslutning